פנייתך התקבלה
בהצלחה
הרשמה לניוזלטר
אני מסכים לתנאי התקנון
איש החסד הרה"ח רבי שלמה אייזנבך זצ"ל ממקימי ארגון זק"א

אבל כבד ירד על ארגון זק"א עם היוודע דבר פטירתו של הרה"ח רבי שלמה אייזנבך זצ"ל שהיה ממקימי וממייסדי ארגון זק"א – חסד של אמת, עיצב את דמות הארגון והיה ממכווני דרכו כל השנים בפעילותם הברוכה והחשובה בזיהוי חללים והבאתם לקבורה

מאת // אתר זק"א 14.11.2012

בצער רב ובלב מורתח ויגון קודר קיבלו אלפי מתנדבי זק"א ביום רביעי כ"ט מר-חשוון את הידיעה המרה על פטירתו של פטרון וממייסדי הארגון, בגיל 76 לאחר סבל של מחלה ויסורים, 'ר' שלוימה' כפי שכונה בפי כל, היה איש החסד והמעש שעסק יותר מיובל שנים למען כבוד המת בגופו ובממונו, מראשי הלוחמים במסירות נפש אמיתית בניתוחי מתים.

 

בפטירתו איבדה ירושלים את אחד מטובי בניה ועסקניה, איש ירא אלוקים עדין נפש ואציל רוח, איש שמסר נפשו לכבודם ומנוחתם של נוחי נפש, בהיותו מגדולי העושים והפועלים במערכת הקודש למניעת ניתוחי מתים, זכה להוקרה והערכה מגדולי וצדיקי הדורות על עשייתו הנועזת לטובת המוני בני ישראל, קבע עיתים לתורה במשך עשרות בשנים ליד שריד בית מקדשנו הכותל המערבי בשעת אשמורת הבוקר, גומל טוב עם הבריות בהיותו כתובת מרכזית לכל מר נפש.

 

 

נולד ביום ט"ו לחודש אייר שנת תרצ"ה בעיה"ק ירושלים לאביו הנכבד הרה"ח ר' מרדכי אייזנבך זצ"ל, ולאמו הצדקנית מרת שרה בתו של המקובל לתהילה הגה"צ רבי יוסף הופמן זצ"ל, על ברכו זכה לגדול ולקבל ממנו מלוא חפניים ברכה בתורה וביראת שמים.

 

בצעירותו למד בת"ת וישיבת 'עץ חיים' והיה מטובי ויקירי התלמידים, במשך תקופה אף למד תורה מפי רבו הגה"צ רבי חייקל מילצקי זצ"ל בביתו שבשכונת בתי ברוידא בירושלים.

 

 

בהגיעו לפרקו נשא את בתו של הרה"ח המפואר רבי שמואל אשר קליין זצ"ל ויחד עם רעייתו הכבודה הקים את ביתו המפואר בהשתיתו את יסודותיו על אדני התורה והיראה.

 

עוד מהיותו בגיל צעיר התמסר רבות לטובת הבאתם לקבורה של גלמודים ומתי מצווה, כאשר בפעילות נועזת ובמסירות נפש פעל במצווה קדושה על אף כל הקושי שהיה כרוך בכך. יחד עם זאת התמסר בכל לבו ונפשו בעקביות נאמנה למנוע ניתוחי מתים וחילול כבודם, בהיותו נכון ודרוך לפעול בתחום זה בכל שעות היממה.

 

 

בפעילותו הרבה להצלת מתי ישראל עמד לימינו של הגה"צ רבי רפאל סולובייציק זצ"ל שעמד בראש 'הועד להגנת כבוד האדם', וברבות השנים בעקבות פעילותו המסורה והנאמנה אף זכה להערכה רבה אצל גורמי השלטון, כאשר את מעמדו המיוחד ניצל לפעול לטובתם של אנשים שנקלעו למצוקה.

 

במלחמות 'ששת הימים' ו'יום הכיפורים', התנדב מרצונו לסייע בטיפול באיתור וזיהוי חללי צה"ל שנהרגו במלחמות, ימים רבים העביר בחזיתות הדרום והצפון, עד גמר מלאכת הקודש.

 

עם התחלת הפיגועים הקשים בתקופת האינתיפאדה, היה ממקימי וממייסדי ארגון זק"א, ליווה את הארגון על כל צעד ושעל, דאג לכל צרכי הארגון, ציודים ותשתיות, את האמבולנס הראשון של זק"א רכש ר' שלוימה על חשבונו הפרטי לטובת הארגון. כחייל במערכה היה מהראשונים שהתייצבו בפיגועים הקשים בעבודת הקודש של 'כבוד המת', כמו גם באלפי אירועים של מוות בלתי טבעי ברחבי הארץ, בימים ובשעות מסביב לשעון. הן בשמחות משפחתיות והן בשבתות, חגים ומועדות, היה עוזב הכל למען 'כבוד המת'.

 

 

שימש כדוגמא וחינך אלפי מתנדבי זק"א בעבודת הקודש בעמידה אל מול מראות ומחזות קשים מנשוא.

 

בילדותו זכה לקירוב מיוחד אצל מרן הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זי"ע, הסתופף רבות בצל קדשו של מרן הרה"ק מוהר"א מבעלזא זי"ע, כן זכה להוקרה והערכה רבה ממרנן האדמו"רים ה'בית ישראל' וה'לב שמחה' מגור זי"ע, וכן מכ"ק מרן אדמו"ר מבוסטון זי"ע. גאב"ד העדה החרדית מרן בעל 'מנחת יצחק' זצ"ל העריך עד מאד את פעילותו הברוכה לטובת עם ישראל ואף יצא מגדרו להשתתף אישית בכל השמחות במשפחתו בבקשו להביע בכך את הערכתו הרבה אליו.

 

קבע עיתים לתורה במסירות רבה, ובמשך עשרות בשנים היה ממשכימי קום והשתתף בשיעורי התורה ליד הכותל המערבי בשעת אשמורת הבוקר, ואף היה ממייסדיו ומעמודי התווך של השיעור.

 

בשנים האחרונות נפל למשכב, ובחדשים האחרונים חלה התדרדרות במצבו, ובשעות הבוקר של יום רביעי השיב את נשמתו לבוראו למגינת לב המוני ידידיו ומוקיריו.

 

 

בהלווייתו שיצאה מבית הלוויות שמגר השתתף קהל רב מסלתה ומשמנה של ירושלים ובראשם רבנים גדולי תורה ורבים ממתנדבי זק"א, טרם צאת הלוויה הספידוהו נרגשות ש"ב הרב שמואל יעקובוביץ’ ממכון ירושלים, חתנו הרב אברהם וינברג מחשובי אברכי כולל אהל יוסף בירושלים, נכדו הרב פנחס זלצמן ראש כולל בוסטון בביתר, והרב חיים דביר מרבני ארגון זק"א, שבדבריהם עמדו על התמסרותו הרבה לכבודם של מתי ישראל והבאתם למנוחות תוך סיכון נפשו, וכן על היותו כתובת מרכזית לכל מר נפש בהתמסרו רבות להצלת הרבים.

 

השאיר אחריו משפחה מפוארת של דור ישרים יבורך הממשיכים בדרכי אבות.

 

ארגון זק"א החליט להנציח את שמו של איש החסד ממקימי הארגון, ומהיום ייקרא גמ"ח ניחום אבלים של זק"א הפרוס בכל רחבי הארץ בשם 'חסדי שלמה', להמשכת החסד של איש החסד.