המחלקה המשפטית

עורכי דין מתנדבים המסייעים למשפחות בשעתם הקשה בכל מקרה של פגיעה בכבוד המת. מטרת המחלקה היא לסייע למשפחות בשעתם הקשה הן במקרים בהם נדרשת פעילות משפטית כדי למנוע נתיחה פתולוגית של נפטר ופגיעה בכבוד המת ובזירוז הלוויה על ידי קיצור ההליכים הבירוקראטיים מול הגורמים הרשמיים. 

המחלקה המשפטית מורכבת מעורכי דין המתמחים בנושאים אלו, אשר צברו נסיון רב בתחום. המחלקה מטפלת בכל מקרה של פגיעה בכבוד המת ובמקרה הצורך תגיש בקשות ועתירות לבתי המשפט.

יו"ר המחלקה המשפטית
עו"ד דרור שוסהיים

הכוונה הלכתית למחלקה המשפטית
הגאון הרב יעקב רוז'ה שליט"א

יו"ר ועד רבני זק"אבכל פניה הקשורה למחלקה המשפטית ניתן לפנות לרכז המחלקה המשפטית
מיכאל גוטווין
נייד: 050-5766128