פנייתך התקבלה
בהצלחה
הרשמה לניוזלטר
אני מסכים לתנאי התקנון
במירוץ נגד הזמן נמנעה שריפת גופת יהודי מטורונטו

בפעילות נמרצת של ארגון זק"א נמנעה בסוף השבוע שריפת גופת יהודי מטורונטו והובאה לבסוף לקבר ישראל כדת וכדין.

04.12.2005

בבית אבות בעיר קונטיקט שבארה"ב נפטר יהודי מטורונטו שבקנדה, לבקשת אשתו נשלחה הגופה לשריפה בקרימטריום.

משהגיעה הידיעה לזק"א נפתח מירוץ נגד הזמן לאיתור הקרימטריום ומניעת שריפת הגופה. מתנדב זק"א בארה"ב הרב אייזיק לידר נשלח לאיזור ובסייעתא דשמיא הצליח לאתר ולהגיע לקרימטריום ולעצור את שריפת הגופה כחצי שעה לפני שהוכנסה לקרימטריום.

במקביל אותרה בישראל אחות הנפטר ובייצוג בבית המשפט של הגאון הרב נחום קוק שליט"א רבה של רמת גן ומרבני זק"א והרב מיכאל גוטוויין ראש המחלקה המשפטית של זק"א. הוציא בית המשפט בישראל צו האוסר על שריפת הגופה.

בעזרת הרב גופין שליח חב"ד בקונטיקט אותרה אשת המנוח ואחרי מאמצי שכנוע רבים נעתרה האשה לוותר על בקשתה לשריפת הגופה ובתנאי שהמנוח יובא לקבורה בטורונטו שבקנדה. מתנדב זק"א הרב אייזיק לידר לקח על עצמו את כל הטיפול, העביר ברכבו את הגופה לטורונטו, השיג חלקת קבר וביום שישי הובאה גופת היהודי לקבר ישראל.